Đoàn Trần Thiện

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Dole Việt Nam

Nguyễn Cảnh Huy

Công ty Xây Dựng Bảo Tâm

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Công ty TNHH SX TM Việt Hoa Mỹ

Trần Minh Trung

Công ty TNHH Xây Dựng HSB

Bùi Thị Diệu Hiền

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh

Nguyễn Tình

Công ty TNHH Xây Dựng HSB

Đinh Thị Trúc Giang

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Quản lý Nhà Việt Nam

Trần Xuân Thắng

Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Quốc Khang

Huỳnh Nữ Kiều Phương

Công ty TNHH MTV Xây Dựng & Thương mại Hữu Lộc

Lê Minh Thảo

Công ty CP Bốn Phương

Đinh Việt Hùng

Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP

Nguyễn Bá Phi Hồng

Công ty TNHH Tư vấn TK - ĐT - XD Phương Đại Nam

Nguyễn Đức Nhân

Công ty TNHH TM - DV Xây dựng Khai Tân

Nguyễn Thái Hòa

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước

Lê Danh Dũng

Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Minh Cát
1/3123