Đào Phi Vũ

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Hưng Kim Phúc

Nguyễn Quốc Khánh

Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện lạnh Sao Phương Nam

Trần Quốc Tâm

Công ty TNHH Cơ điện lạnh Lê Quốc