Trần Đình Thanh

Công ty TNHH Truyền Thông Bút Vàng

Hồ Từ Huân

Công ty TNHH Dịch vụ - Quảng cáo và Sản xuất phim Nhím Production