Nguyễn Thị Phúc Hoàn

Công ty TNHH Quản lý và đầu tư Địa ốc Propertylinks Việt Nam

Phạm Ngọc Hoàn

Công ty CP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia