Trần Xuân Thắng

Tên công ty: Công ty TNHH Xây dựng Cơ điện Quốc Khang

Địa chỉ: 83 Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú

Mã số thuế: 0313424920

Họ tên đại diện: Anh Trần Xuân Thắng

Chức vụ: HV - PGĐ

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.