Lê Đoàn Phước Nguyên

Công ty TNHH MTV Rice and Rice

Lê Thị Mai

Công ty TNHH Thực Phẩm Hikari

Nguyễn Hoàng Phi

Thương Hiệu Ba Phi Deli

Đỗ Thế Nguyên Vũ

Công ty Cổ Phần AGVIE

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Công Ty TNHH Tokyoshii Việt Nam

Nguyễn Kim Ngân

Công ty TNHH SX - TM Việt Hương

Nguyễn Ngọc An

Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)