Trần Thiện Duyên

Công ty TNHH Công Nghệ và Đấu tư Tokenstart

Lê Mai Hữu Lâm

Công ty TNHH Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi

Trần Khánh Trang

Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Trần Nguyễn