Nguyễn Thị Ngọc Hân

Công ty TNHH Vibetax

Lê Thị Thùy Hương

Công ty Cổ Phần Grand Aster

Nguyễn Bá Phi Hồng

Công ty TNHH Tư vấn TK - ĐT - XD Phương Đại Nam

Trịnh Hồng Khánh

Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Ba Miền

Hồ Phạm Thái Vinh

Công ty TNHH Tư vấn giải pháp IOTVIET