Bùi Thị Liên Thủy

Công ty TNHH TM và DV Giao nhận Vận Tải Hải Bằng

Phạm Thị Vân Anh

Công ty SX - TM - XNK Ngọc Thái Sơn

Nguyễn Thúy Linh

Công ty TNHH XNK C-H-O

Phan Thị Thanh Hằng

Công ty TNHH Kim Bàng