Ban chấp hành

–   Ban chấp hành gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các thành viên.

–   Ban chấp hành Hội có nhiệm kỳ bằng với nhiệm kỳ của Đại hội là 05 năm /lần.

–   Ban Chấp hành của Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh có 26 thành viên:

  1. Ông Nguyễn Tu Mi, Chủ Tịch Hội, TGĐ Công ty TNHH Mi Hồng;
  2. Ông Vũ Đình Hòa, Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội, TGĐ Công ty Cổ Phần Văn Hóa Văn Lang;
  3. Ông Lưu Văn Cường, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Tổ Chức – Thi Đua – Khen Thưởng, CT.HĐTV Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Quận Bình Thạnh;
  4. Bà Hoàng Lệ Chi, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Đối ngoại, GĐ Công ty Cổ Phần Tư Vấn – Dịch Vụ Phúc Kim Long;
  5. Ông Đặng Văn Sơn, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm trưởng ban Văn Phòng, GĐ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây Dựng Phước Sơn;
  6. Ông Hoàng Định Bá Dương, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Xây Dựng Cơ Bản, GĐ Công ty TNHH Môi Trường Công Nghệ Sạch;
  7. Ông Lưu Đức Sơn, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Thể Thao – Văn Hóa, CT.HĐQT Công ty Xây lắp Công Nghiệp Việt Sơn;
  8. Ông Lê Xuân Hữu, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Thương Mại – Dịch Vụ, CT.HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ Hàng Hóa Con Thoi;
  9. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ Tịch Hội – kiêm Trưởng ban Văn Phòng – truyền thông – Sư kiện, GĐ Công ty TNHH Truyền Thông Mio;
  10. Ông Chiêm Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Làng Du lịch Bình Quới (Saigontourist);
  11. Ông Nguyễn Ngọc An, Ủy viên Ban Chấp hành, P.TGĐ Công ty CP Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan);
  12. Ông Phạm Quốc Trí, Ủy viên Ban Chấp hành, CT.HĐQT Công ty CP xây dựng trang trí nội thất Thành Đô;
  13. Ông Lê Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành, CT.HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Song Hân;
  14. Ông Lê Viết Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành – kiêm Trưởng ban Tài chính – Kế Toán, GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Miền Đông;
  15. Bà Trương Thị Nguyệt Ánh, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty Cp Kỹ thuật Bình Sơn;
  16. Ông Lý Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH TM-TT-DV-DL Nam Phương;
  17. Ông Trịnh Đoàn Tuấn Nhi, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Gia Định;
  18. Bà Võ Thị Phương Lan, Ủy viên Ban Chấp hành, TGĐ Công ty CP Giao nhận vận tải Mỹ Á;
  19. Ông Phạm Nhật Truyền, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Ngân hàng Việt Á Bank;
  20. Bà Phạm Thị Thanh Thúy, Ủy viên Ban Chấp hành, PGĐ Công ty TNHH Chung Kim;
  21. Bà Ngô Hoàng Mai, Ủy viên Ban Chấp hành, CT.HĐQT Công ty TNHH Hải Ân – Seagift Co.Ltd;
  22. Bà Hồ Thị Đoan Trang, Ủy viên Ban Chấp hành, TGĐ Công ty CP Thành Công May Mắn (LUCKY);
  23. Ông Nguyễn Ngọc Kim Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành, PGĐ Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh 7;
  24. Ông Đỗ Hữu Minh Nhựt, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH Đầu tư thiết kế Xây dựng Phú Hưng;
  25. Ông Nguyễn Thái Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành, GĐ Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước;
  26. Ông Phạm Hữu Phúc, Ủy viên ban Chấp hành, GĐ Công ty CP Hoa tươi 360o;