Nguyễn Thanh Giang

Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh

Hồ Châu Xuân Trường

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tâm Việt Nam

Mai Ánh Nguyệt

Công ty TNHH ACURA

Võ Thị Kim Thoa

Công ty TNHH Đào Tạo và Dịch Vụ WAREN

Phan Cao Bình

Công ty TNHH Đông Phương Cổ Truyền

Hồ Đắc Lộc

Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM