Nguyễn Thanh Giang

Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh

Hồ Châu Xuân Trường

Công ty Cổ Phần Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tâm Việt Nam

Võ Thị Kim Thoa

Công ty TNHH Đào Tạo và Dịch Vụ WAREN

Hồ Đắc Lộc

Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM