Nguyễn Hữu Thế Hùng

Công ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

Nguyễn Bùi Thành Trung

Công ty TNHH Nam Tài Vượng

Ngô Quang Việt

Công Ty TNHH FRIENDSHIP SÀI GÒN

Lê Quốc Lâm

Công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật Tân Bảo

Đào Quang Dũng

Công ty TNHH MTV Kỹ thuật điện Toàn Thịnh Phát

Lưu Đức Sơn

Công ty CP Xây lắp công nghiệp Việt Sơn