Tăng Thế Danh

Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Thương Mại Tân Thành Công

Đoàn Trần Thiện

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Dole Việt Nam

Đồng Trọng Thịnh

Công ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Vạn Tường

Trần Xuân Hiếu

Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Trần Gia

Võ Minh Đức

Công Ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ BĐS Sài Gòn Tech

Lê Bảo Toàn

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Nhà Đẹp