Trần Xuân Hiếu

Công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Trần Gia

Võ Minh Đức

Công Ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ BĐS Sài Gòn Tech

Lê Bảo Toàn

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Kiến Trúc Nhà Đẹp