Đinh Minh Hoàn

Công ty TNHH NANOMART

Đinh Hồng Kỳ

Công ty CP SECOIN

Nguyễn Thị Kim Ngân

Công ty TNHH VLXD Tường Nguyên

Đặng Văn Sơn

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Sơn