Phạm Thị Kim Anh

Công ty TNHH TM – SX Nệm Kim Cương

Phạm Hồng Sơn

Công ty TNHH SX-TM và DVQC Thái Sơn

Lê Hồng Anh

Công ty TNHH SX-TM-DV Kỹ Thuật Nam Anh

Trương Bá Huỳnh Thiên Nhất

Công ty CP Thương mại Phúc Trương Gia

Nguyễn Văn Tiến

Công ty CP Đầu tư - Thương mại SMC

Hồ Thị Đoan Trang

Công ty CP Thành Công May Mắn (LUCKY)

Phạm Đăng Khôi

Công ty TNHH TM - SX - XD - KHKT Môi trường Đăng Quang

Lý Việt Cường

Công ty TNHH TM-TT-DV-DL Nam Phương

Nguyễn Kim Ngân

Công ty TNHH SX - TM Việt Hương

Hồ Minh Quân

Công ty CP NANO

Trương Thị Phượng

Công ty TNHH XD - TM Song Gia Phú

Nguyễn Tu Mi

Công ty TNHH Mi Hồng
2/212