Nguyễn Thanh Tường

Công ty Cổ Phần Mai Sen

Đinh Thành Lợi

Công ty TNHH Quảng Cáo Nhanh

Thái Thị Thu Đào

Công ty Quảng cáo Mắt Đỏ

Phạm Ngọc Cường

Công ty TNHH Quảng cáo Cường Khanh