Lý Thị Minh Nguyệt

Công ty TNHH Ô Tô Minh Nguyệt

Lê Minh Tiến

Công ty CP Chăm sóc Ô Tô Saigon

Võ Thị Nguyệt

HTX Ô tô vận tải - Du lịch số 4