Trần Trúc Phương

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Sài Gòn Đồng Khởi

Nguyễn Văn Phúc

Công ty CP-VT-TM-TV Du Lịch Coconut

Huỳnh Tấn Đạt

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thương Mại Du Lịch Giá Trị Việt ( Nhà Hàng Cù Đất )

Võ Thị Nguyệt

HTX Ô tô vận tải - Du lịch số 4

Lý Việt Cường

Công ty TNHH TM-TT-DV-DL Nam Phương