Trần Vũ Hưng Điền

Tên công ty: Ngân hàng Bản Việt - Chi nhánh Sài Gòn

Địa chỉ: 867-869 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5

Mã số thuế: 0301378892-018

Họ tên đại diện: Anh Trần Vũ Hưng Điền

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 02862959279

Email: email@email.com

Website: https://www.vietcapitalbank.com.vn/