Trần Trúc Phương

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đào Tạo Phát Triển Kinh Tế Du Lịch Sài Gòn Đồng Khởi

Địa chỉ: 50/27/34 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 1301042196

Họ tên đại diện: Chị Trần Trúc Phương

Chức vụ: Tổng Giám Đốc - Chủ Tịch HĐQT

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn