Trần Thiện Duyên

Tên công ty: Công ty TNHH Công Nghệ và Đấu tư Tokenstart

Địa chỉ: 16/6 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Q.2

Mã số thuế: 0123456789

Họ tên đại diện: Anh Trần Thiện Duyên

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn