Trần Quý Lợi

Tên công ty: Công ty TNHH Nichiden Việt Nam

Địa chỉ: 328-330 D3, Văn Thánh Bắc, P.25, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 0313031711

Họ tên đại diện: Anh Trần Quý Lợi

Chức vụ: GĐ - HV

Điện thoại: 35129975

Email: email@email.com

Website: www.nichiden.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.