Trần Quốc Tuấn

Tên công ty: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Tân Định

Địa chỉ: 72-74 Phạm Ngọc Thạch, P.6. Q.3

Mã số thuế: 0100112437-042

Họ tên đại diện: Anh Trần Quốc Tuấn

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: https://www.vietcombank.com.vn/