Trần Quốc Tâm

Tên công ty: Công ty TNHH Cơ điện lạnh Lê Quốc

Địa chỉ: 638 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức

Mã số thuế: 0302965981

Họ tên đại diện: Anh Trần Quốc Tâm

Chức vụ: GĐ - HVLK

Điện thoại: 37201934

Email: email@email.com

Website: www.lequoc.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.