Thân Thị Lan Ny

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Nông Sản Kim Sáng

Địa chỉ: 190U Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 0312316986

Họ tên đại diện: Chị Thân Thị Lan Ny

Chức vụ: GĐ - HV

Điện thoại: 22239226

Email: email@email.com

Website: www.congtyhoaxuan.com

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.