Thái Hữu Dũng

Tên công ty: Công ty Cổ Phần đầu Tư và Thương mại Tây Ô Tô

Địa chỉ: 69A Dường 3/2, P.11, Q.10, Tp.HCM

Mã số thuế: 0302564475

Họ tên đại diện: Anh Thái Hữu Dũng

Chức vụ: HV - Tổn Giám Đốc

Điện thoại: 2838776732

Email: email@email.com

Website: www.westernford.com.vn