Phạm Ngọc Cường

Tên công ty: Công ty TNHH Quảng cáo Cường Khanh

Địa chỉ: 54A Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11

Mã số thuế: 0304458810

Họ tên đại diện: Anh Phạm Ngọc Cường

Chức vụ: GĐ - HVLK

Điện thoại: 38649177

Email: email@email.com

Website: http://cuongkhanhadv.com.vn/

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.