Phạm Hồng Sơn

Tên công ty: Công ty TNHH SX-TM và DVQC Thái Sơn

Địa chỉ: 175 Nguyễn Thượng Hiền, P.6, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 0311366180

Họ tên đại diện: Anh Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: PGĐ - HV

Điện thoại: 35158363

Email: email@email.com

Website: www.taishan.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.