Nguyễn Văn Thân

Tên công ty: Ngân hàng TMCP ĐT & PT Việt Nam - CN Bình Thạnh (BIDV Bình Thạnh)

Địa chỉ: 15 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0100150619-204

Họ tên đại diện: Nguyễn Văn Thân

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://bidv.com.vn/