Nguyễn Tường Vy

Tên công ty: Công ty TNHH Hong Ik Meden VN

Địa chỉ: 190 Nguyễn Văn Hưởng, Q. 2

Mã số thuế: 0312281349

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Tường Vy

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: hongikmeden.com