Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tên công ty: Công ty TNHH Vibetax

Địa chỉ: 20/12 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh

Mã số thuế: 0313887326

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Thị Ngọc Hân

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.vibetax.vn