Nguyễn Thị LệThu

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Đầu tư Yến Thu

Địa chỉ: G3 Khu TM Hạnh Thông Tây Quang Trung, Q. Gò Vấp

Mã số thuế: 0313412844

Họ tên đại diện: Chị Nguyễn Thị Lệ Thu

Chức vụ: HV - Giám Đốc

Điện thoại: 0937780180

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn