Nguyễn Thanh Tường

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Mai Sen

Địa chỉ: 74/10/1 Đường 36, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức

Mã số thuế: 0305088062

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Thanh Tường

Chức vụ: HV - Giám Đốc

Điện thoại: 08 3514 4679

Email: email@email.com

Website: http://maisen.com.vn