Nguyễn Thanh Giang

Tên công ty: Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 276 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0305515934

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Thanh Giang

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: https://www.uef.edu.vn/