Nguyễn Minh Đoan

Tên công ty: Công ty TNHH DV Thương Mại Tổng Hợp Bảo Linh

Địa chỉ: 112/35 TX 22, P. Thạnh Xuân, Q.12

Mã số thuế: 0313142796

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Minh Đoan

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://www.vesinhbaolinh.com/