Nguyễn Hữu Thế Hùng

Tên công ty: Công ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

Địa chỉ: Công ty TNHH Cơ Khí Nam Việt

Mã số thuế: 0302396407

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Hữu Thế Hùng

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: https://cautrucnamviet.com.vn/