Nguyễn Cao Minh

Tên công ty: Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Thủ Đức

Địa chỉ: 733 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

Mã số thuế: 0123456789

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Cao Minh

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: (84-28) 3929 6699 - 1900 6679

Website: http://www.namabank.com.vn/