Nguyễn Cảnh Huy

Tên công ty: Công ty Xây Dựng Bảo Tâm

Địa chỉ: Số 94 Dường số 14 KDC Long Thới - Nhơn Đức, xã Long Thới, huyện Nhà Bè

Mã số thuế: 0313612402

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Cảnh Huy

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://btaco.vn/