Nguyễn Bùi Thành Trung

Tên công ty: Công ty TNHH Nam Tài Vượng

Địa chỉ: SAV8-17.13, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q. 2

Mã số thuế: 0315671812

Họ tên đại diện: Anh Nguyễn Bùi Thành Trung

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://ttctnt.com/