Mai Thị Thu Hằng

Tên công ty: Công ty TNHH TM Đông Ấn

Địa chỉ: 836 Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

Mã số thuế: 0305168134-001

Họ tên đại diện: Chị Mai Thị Thu Hằng

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: ( 08 ) 6276 4542

Email: donganmarble@gmail.com

Website: http://donganmarble.vn/

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng