Liên Kim Linh

Tên công ty: Golden Phoenix Trading

Địa chỉ: 225 Nguyễn Tiểu La, P.8, Q.10

Mã số thuế: 0313670901

Họ tên đại diện: Chị Liên Kim Linh

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.annhienco.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng