Lê Thị Thu Nguyệt

Tên công ty: Công ty TNHH Văn phòng phẩm An Trí

Địa chỉ: 212 Khánh Hội, P.6, Q.4

Mã số thuế: 0315024170

Họ tên đại diện: Chị Lê Thị Thu Nguyệt

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: (+84) 97178 0055

Email: le.nguyet.antri@gmail.com

Website: http://antrivpp.com/