Lê Đăng Khắc

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Thiết Thạch

Địa chỉ: 15 CC Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú

Mã số thuế: 0310538214

Họ tên đại diện: Anh Lê Đăng Khắc

Chức vụ: GĐ Vùng Phía Đông - GĐ CN Bình Thạnh

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.thietthach.vn