Huỳnh Tấn Phát

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu Tư Phát Triển DP

Địa chỉ: Tầng 5, 192 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0314431871

Họ tên đại diện: Anh Huỳnh Tấn Phát

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: trangtrinoithattrongoi.com