Hoàng Anh Phương

Tên công ty: Công ty TNHH VLXD mới TENZI

Địa chỉ: 292/34/12 Bình Lợi, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 0311647424

Họ tên đại diện: Chị Hoàng Anh Phương

Chức vụ: GĐ - HV

Điện thoại: 62581159

Email: email@email.com

Website: www.tenzi.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.