Hồ Phúc Nguyên

Tên công ty: Công ty TNHH Thuương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế Tip To Mã Lai

Địa chỉ: Số 59/12 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0312000541

Họ tên đại diện: Anh Hồ Phúc Nguyên

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: bacteri.org/waterjapan.vn