Đồng Trọng Thịnh

Tên công ty: Công ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Vạn Tường

Địa chỉ: 211 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận

Mã số thuế: 0307224507

Họ tên đại diện: Anh Đồng Trọng Thịnh

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: www.vantuong.vn