Đồng Anh Đức

Tên công ty: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Gia Định

Địa chỉ: 127 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh

Mã số thuế: 100150619084

Họ tên đại diện: Anh Đồng Anh Đức

Chức vụ: PGĐ - HV

Điện thoại: 35101788

Email: email@email.com

Website: www.bidv.com.vn

Thông tin
Sản phẩm - Dịch vụ
Khách hàng tiềm năng

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.

Nội dung đang được cập nhật.