Đoàn Trần Thiện

Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Dole Việt Nam

Địa chỉ: 65/39 Đường 339, Phường Phước Long B, Tp. Thủ Đức

Mã số thuế: 0314331997

Họ tên đại diện: Anh Đoàn Trần Thiện

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0932179795

Email: doanthien@dolevn.vn

Website: dolevn.vn