Đoàn Ngọc Dũng

Tên công ty: Công ty Cổ Phần Nhôm Kính Khang Long

Địa chỉ: 24/29 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh

Mã số thuế: 0313584593

Họ tên đại diện: Anh Đoàn Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại: 0123.456.789

Email: email@email.com

Website: http://nhomkinhkhanglong.com/